TOPbilde

Dette er ekspertenes råd om fremtidens viktigste lederegenskaper

Publisert 10, Oct 2019

Å være leder i dag er mer komplisert og utfordrende enn noen gang. Årsakene er ofte mange, men viktige egenskaper som mot og genuin interesse for det en driver med, er noen av egenskapene som gjør at man vil lykkes.

Nylig samlet Assessit 8 unge ledere som alle har vært deltakere i Årets unge ledere-konkurranse, til en åpen diskusjon og utveksling av erfaringer og hva som er utfordringene for fremtidens ledere.

– Fremtidens ledelse vil bære preg av store endringer og korte frister. Det å skulle være leder i et slikt landskap er komplekst og kombinasjonen er ofte vanskelig, sierLars Frydenlund, partner for digitale løsninger hos konsulentselskapet Assessit.

–  Det å ha en viss form for langsiktighet og forutsigbarhet i forhold til eget lederskap og tilpasse seg skiftene og påvirkningene, blir viktig.

Frydenlund mener at det bør settes tydelige krav til den enkeltes leders mot og kapasitet. Dette, samt evnen til å håndtere seg selv, er vesentlig for å kunne håndtere sine komplekse omgivelser og nå frem med sitt lederskap. Bevisstheten og bruk av sine egne styrker og håndtering av mulige overslag, vil være et godt grunnlag for å lykkes.


– Man er nødt til å lede styrkebasert. Omgivelsene rundt en, de som er avhengig av deg, dine kolleger må føle at de får hjelp og støtte, mener Frydenlund.

3N7A7571

 

Mot, relasjonsbygging og tillit
Jakob Vårdal, Leder bedrift og investering i marked, Storebrand, mener så lenge man jobber med mennesker, vil det fremdeles være viktig å kunne håndtere at folk reagerer ulikt og har forskjellige synspunkt på samme sak.

– Å bygge sterke relasjoner, basert på gjensidig tillit, tror jeg vil være en nøkkel innen ledelse også i fremtiden, sier Vårdal.

Han mener at viktige egenskaper en leder må ha, er evne til å tilegne seg, og søke, ny kunnskap. I og med at ting endrer seg raskt vil dette være viktig.

– Det er ikke nødvendigvis at du selv må ha all kunnskapen, men søk den gjerne gjennom kollegaene dine og andre som kan gi deg påfyll. Man må altså "tørre" å ikke kunne alt selv, sier Vårdal.

3N7A7649

 

CTA-ledersimulator-V2

 

Arbeidsglede er viktig
Stine Trygg-Hauger, adm.dir i Clas Ohlson, er også en av dem som mener at fremtidens ledelse krever mot. Det å tørre å satse og begi seg ut i ukjent terreng, være uredd.

Trygg-Hauger kjenner seg igjen i Frydenlund sine tanker om nysgjerrighet.

– Ledere må være nysgjerrige. Man må ha genuint lyst til å skape forandring og levere resultater. God kommunikasjon og evne til å forklare hvorfor er spesielt viktig når endringstakten er høy. Også er jeg overbevist om at arbeidsglede smitter så man er nødt til å ha det gøy på jobb, sier Trygg-Hauger.

– Jeg er overbevist om at vi presterer bedre på jobb når vi har det gøy. Og da mener jeg ikke bordtennis og julebord, men det å jobbe i en kultur som man trives i, med kollegaer man liker og ikke minst med en leder man har match med. At man kjenner på arbeidslyst – og glede! 

 

Å utfordre med digital lederutvikling
Frydenlund mener han ser et sterkt skille når det kommer til lederutvikling i dagens samfunn. Han mener at vi trenger å utfordre det tradisjonelle lederskapet med noen digitale verktøy for ledelse.

– Jeg vil påstå at de tradisjonelle tingene rundt lederutvikling i dag er overmodent, ikke bare fordi det er tradisjonelt – men fordi jeg vet at vi kan skape en enda bedre effekt ved å utfordre dagens metoder. Lederutviklingsprosessene vil ikke kunne skape noe innovativt, det er hva vi kan tilføre, det vi ser – det er det jeg er opptatt av.

– Fremtidens ledere som gjennom sitt lederskap tar del i personlig utvikling og lærer å bruke sine styrker, vil være fremtidens vinnere. En leder som behersker dette, vil det gå godt med, avslutter Frydenlund.

 

Forskning og erfaringer viser at positive opplevelser i læringssituasjoner gir økt læringseffekt. Spillteknologien stimulerer deltakerne til å repetere treningen, og dermed øke forutsetninger til å utvikle lederferdighetene sine.  Vil du høre mer om Assessit Ledersimulator – klikk her! 

 

 

 

 


Tilbake til artikler

Del dette: